• EN
  • ساعت : ۸:۱۰:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۳۷۲۱
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود:
برگزاری وبینار آموزشی "آبخیزیار بیولوژیك كاشت درختان گردو"
وبینار آموزشی "آبخیزیار بیولوژیک کاشت درختان گردو" ویژه بهره برداران و فعالان حوزه کشاورزی در سطح ملی برگزار شد.

برگزاری وبینار آموزشی "آبخیزیار بیولوژیک کاشت درختان گردو"

وبینار آموزشی "آبخیزیار بیولوژیک کاشت درختان گردو" ویژه بهره برداران و فعالان حوزه کشاورزی در سطح ملی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ صبح شنبه 26 تیر ماه 1400 وبینار آموزشی "آبخیزیار بیولوژیک کاشت درختان گردو" با تدریس مهندس سیدعلیخانی استاد مدعو مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.

این وبینار آموزشی با شرکت 48 نفر از فراگیران و فعالان این حوزه در سراسر کشور و بهره برداران پیشرو بصورت ملی برگزار گردید.

  مباحث مطرح شده شامل: تاریخچه باغبانی درخت گردو، پراکنش جغرافیایی گردو در ایران و جهان، ارقام و فواید گردو، مهمترین دلایل کاشت درخت گردو، احداث باغات در اراضی شیبدار، شرایط مناسب رشد درخت گردو، اصول مدیریتی باغات گردو، آفات و بیماریها، هرس و پیوند و کاشت نهال می باشد.

شناخت درخت گردو و اقتصاد متکی به آن، راهکار ارتقاء و ضعیت به سمت مطلوب، ترویج کاشت و بهره برداری و حرکت به سمت رونق این درخت برکت دار، از اهداف اجرای این دوره آموزشی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0