• EN
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۳۶۸۳
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود:
دوره آموزشی ویژه مدیران كنترل كیفیت محصولات كشاورزی
وبینار آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی استان البرز توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

دوره آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

وبینار آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی استان البرز توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ وبینار آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، روز دوشنبه 14 تیر ماه 1400 با شرکت 75 نفر از مدیران استان البرز برگزار شد.

 این دوره آموزشی در سه بخش: روشهای مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علفهای هرز زراعی و باغی و گلخانه ای با تدریس مهندس صمدی پور کارشناس مسئول امور بیولوژیک سازمان جهاد استان البرز و بخش دوم با عنوان بیماریها و علفهای هرز با تدریس دکتر سرحدی کارشناس مسئول مدیریت حفظ نباتات و بخش سوم با عنوان تنظیم و کالیبراسیون سمپاشها با تدریس دکتر یونسی الموتی استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) اجرا شد.

در این دوره آموزشی به مباحثی مانند: شناسایی و مبارزه غیرشیمیایی آفات و بیماریهای محصولات زراعی (جالیزی ، صیفی و سبزی)، محصولات باغی (درختان میوه سردسیری- هسته دار- دانه دار) ،روشهای دست یابی به کاهش مصرف علف کش ها، معرفی انواع و اجزا سم پاش ها، تشریح اجزای سم پاش ها پشت تراکتوری، انواع نازل ها و کاربرد آنها، ظرفیت سم پاشی و نحوه محاسبه ظرفیت پاشش سم پاشها بر حسب هکتار در ساعت، کالیبراسیون یا تنظیم میزان پاشش سم در هکتار (روش مزرعه ای و تئوری) پرداخته شد.

  هدف از برگزاری این دوره: افزایش میزان دانش فنی در خصوص  مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک با آفات محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای، روشهای کاهش مصرف علف کش ها، رفع مشکلا ت رایج در سم پاشی، کالیبراسیون و تنظیم میزان ریزش سم در مزرعه می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0