• EN
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۳۶۶۰
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
دوره آموزشی ویژه مدیران كنترل كیفیت محصولات كشاورزی
وبینار آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی استان البرز توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

 

دوره آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

وبینار آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی استان البرز توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ دوره آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، صبح روز شنبه 12 تیر ماه 1400 با شرکت 73 نفر از مدیران استان البرز برگزار شد.

 این دوره آموزشی در سه بخش: ارائه دستورالعمل (کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی)، آموزش کار با سامانه سماک با تدریس مهندس رحمانی کارشناس مسئول گروه محیط زیست و سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی استان البرز  و  بخش سوم با عنوان مدیریت تولید گیاهان زراعی و باغی و با تدریس دکتر ثباتی کارشناس مدیریت امور زراعت برگزار شد.

در این وبینار آموزشی به مباحث: اهمیت تولید محصول گواهی شده، آشنایی با مفاهیم متقاضی، مدیر کنترل کیفی، شرکت بازرسی و سایر افراد و نهادهای موثر، عملکرد و وظایف قانونی، آموزش نحوه ثبت نام متقاضیان در سامانه سماک، آموزش نحوه گردش کار فرآیند اخذ گواهی در سامانه، منابع تولید در کشاورزی یا منابع تولید محصولات زراعی و باغی، شرایط تولید کشاورزی، آلاینده های محصولات زراعی و باغی (غیرسموم و مایکوتوکسینها) شامل فلزات سنگین، نیترات، محصولات تراریخته و محصولات سمی پرداخته شد.

  هدف از اجرای این دوره آشنایی با دستورالعمل سامانه سماک و فرآیند اخذ گواهی در سامانه و آشنایی با آلاینده های بخش تولید محصولات کشاورزی و راهها تشخیص و کاهش آنها می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0