• EN
  • ساعت : ۱۴:۳۳:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۳۶۴۷
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود:
وبینار آموزشی"نقش و اهمیت نظام ملی نوآوری كشاورزی(NIAS) در توسعه پایدار بخش كشاورزی"
وبینار آموزشی"نقش و اهمیت نظام ملی نوآوری کشاورزی(NIAS) در توسعه پایدار بخش کشاورزی" ویژه بهره برداران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی برگزار شد.

برگزاری وبینار آموزشی"نقش و اهمیت نظام ملی نوآوری کشاورزی(NIAS) در توسعه پایدار بخش کشاورزی"

   وبینار آموزشی"نقش و اهمیت نظام ملی نوآوری کشاورزی(NIAS) در توسعه پایدار بخش کشاورزی" ویژه بهره برداران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ صبح دوشنبه هفتم تیر ماه 1400 وبینار آموزشی"نقش و اهمیت نظام ملی نوآوری کشاورزی(NIAS) در توسعه پایدار بخش کشاورزی" با تدریس دکتر عمادی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

    این وبینار آموزشی با شرکت 175 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور و بهره برداران پیشرو بصورت ملی برگزار شد.

    مباحث مطرح شده شامل: مفهوم و اهمیت نوآورری در روند تحولات کشاورزی ایران و جهان، مدل های مختلف تعمیم نوآوری در بخش کشاورزی در عصر حاضر و دوران مدرن سازی، مفهوم و مبانی نظری نظام(سیستم)  ملی نوآوری کشاورزی در ایران و جهان، تجارب عملی و موفق کشورها در استقرار نظام ملی نوآورزی و آموزه های نظری و عملی از دیگر کشورها به منظور بهره­گیری در تحول نظام کنونی دانش، پژوهش و توسعه کشاورزی می باشد.

    بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری کشاورزی و تطبیق آن با تجارب عملی در سایر کشورهای در راستای شناسایی نظام نوآوری مطلوب برای کشور و شناسایی چالش­های فعلی نظام ملی نوآوری کشاورزی برای دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهداف اجرای این وبینار آموزشی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0