• EN
  • ساعت : ۹:۱۱:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۳۰۰۶
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود:
برگزاری وبینار آموزشی" مبانی حقوقی"
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وبینار آموزشی "مبانی حقوقی" ویژه کارشناسان حقوق برگزار نمود.

برگزاری وبینار آموزشی" مبانی حقوقی"

مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وبینار آموزشی "مبانی حقوقی" ویژه کارشناسان حقوق برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ صبح دوشنبه بیست و دوم دی ماه سال  1399 وبینار آموزشی "مبانی حقوقی" با شرکت 23 نفر از کارشناسان حقوقی کشور  با تدریس اسفندیار آبنوس وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.

     مباحث مطرح شده در حوزه قراردادها و الزامات و شرایط عمومی آنها با نگاه کاربردی برای شرکت های تجاری ارائه گردید. همچنین کلیاتی در خصوص دعاوی احتمالی حقوقی مربوط به شرکت و الزامات مربوط به آن در حد آشنایی اولیه برای کارکنان و مدیران بیان شد.

این دوره آموزشی با هدف آشنایی مدیران مربوط به حوزه قراردادها با الزامات قانونی، شرایط عمومی، مستندسازی و اجرای صحیح قراردادهای برگزار شد. همچنین رعایت اصول اخلاقی در فرآیند و متن قرارداد و اجرای آن به نحوی که منافع  و مصالح شرکت به بهترین نحو محفوظ  باشد، مطرح شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0