• EN
  • ساعت : ۱۲:۸:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۲۵۹۱
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
برگزاری دوره آموزشی" تولید و پرورش گیاهان دارویی"
دوره آموزشی "تولید و پرورش گیاهان دارویی" ویژه سربازان وظیفه استان البرز در دو گروه آموزشی برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی" تولید و پرورش گیاهان دارویی"

دوره آموزشی "تولید و پرورش گیاهان دارویی" ویژه  سربازان وظیفه استان البرز در دو گروه آموزشی برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ دوره آموزشی "تولید و پرورش گیاهان دارویی" با شرکت 20 سرباز وظیفه استان البرز از روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399 آغاز شد و تا روز چهارشنبه بیست و سوم مهر ماه، در دو گروه آموزشی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

      مباحث شناخت گیاهان دارویی، تکثیر و پرورش، آشنایی با کسب و کار در بخش کشاورزی و کسب و کارهای نوپ و حاصلخیزی خاک، توسط اعضای هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) و موسسه آموزش و ترویج کشاوزری آقایان: دکتر مختاری، مهندس شبستری، دکتر میرجلیلی، دکتر محمدپور،دکتر دماوندی، دکتر مقدس فریمانی ارائه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0