• EN
  • ساعت : ۱۳:۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۲۳۰۴
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
اجرای وبینار آموزشی "نقش پارك های علم و فناوری در توسعه اكوسیستم نوآوری"
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وبینار آموزشی "نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم نوآوری" ویژه روسای موسسات تحقیقاتی و روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را برگزار نمود.

اجرای وبینار آموزشی "نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم نوآوری"

مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وبینار آموزشی "نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم نوآوری" ویژه روسای موسسات تحقیقاتی و روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ صبح سه شنبه یازدهم شهریور ماه 1399 وبینار آموزشی "نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم نوآوری" ویژه روسای موسسات تحقیقاتی و روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، با استفاده از سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این وبینار آموزشی از توان علمی دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و نواحی نوآوری (IASP) بهره مند شدند و مباحث شناخت توسعه مبتنی بر دانایی، شناخت اکوسیستم نوآوری، شناخت پهنه های نوآوری، شناخت پارکهای علم و فناوری، شناخت مراکز رشد و شناخت پارک علم و فناوری کشاورزی در این دوره آموزشی ارائه شد.

دکتر کریمیان اقبال گفت: سرویس دهی و خدمات دهی در پارک های علم و فناوری باید از طریق بخش خصوصی انجام گیرد. وی در ادامه افزود: مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) اقدامات بسیار خوبی در زمینه راه انداز پارک علم و فناوری ملی کشاورزی انجام داده است و یکی از مهم ترین اقدامات دکتر مخبر در راه اندازی پارک علم و فناوری ملی کشاورزی؛ قرار دادن امکانات بخش دولتی در اختیار بخش خصوصی(مرکز نوآوری باز وانتقال فناوری وستا) می باشد.

در طول برگزاری وبینار آموزشی، شرکت کنندگان به بحث و بررسی مباحث مطرح شده پرداختند و دکتر کریمیان اقبال پاسخگوی سوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در دوره آموزشی بود.

این دوره آموزشی با هدف آشنایی روسای موسسات تحقیقات ملی و روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم نوآوری برگزار شد.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0