• EN
  • ساعت : ۹:۴۲:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۹۷۶۵
جلسه برنامه ریزی تدوین بسته های كارآفرینی گل و گیاهان زینتی و تولیدات گلخانه­ا
ا هدف تقویت بازار شغلی بخش کشاورزی و توسعه اشتغال و کارآفرینی در این بخش دومین جلسه برنامه ریزی تدوین بسته های کارآفرینی گل و گیاهان زینتی و تولیدات گلخانه­ای روز چهارشنبه مورخ 19/2/97 برگزار گردید.

با هدف تقویت بازار شغلی بخش کشاورزی و توسعه اشتغال و کارآفرینی در این بخش دومین جلسه برنامه ریزی تدوین بسته های کارآفرینی گل و گیاهان زینتی و تولیدات گلخانه­ای روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 با حضور آقای مهندس تقوی مدیر کل محترم دفتر امور گلخانه های وزارت جهادکشاورزی، خانم دکتر حبشی کارشناس معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مخبر رئیس محترم مرکزآموزش عالی امام خمینی، دکتر عمویی مدیر گروه علوم زراعی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و برخی همکاران معاونت پژوهشی و کارآفرینی مرکز  در محل سالن پژوهشی برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر میررحیمی توضیحاتی در خصوص ضرورت توسعه اشتغال در کشور با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ویژگی برخی حوزه های منتخب بخش کشاورزی مانند بخش گل و گیاهان زینتی و تولیدات گلخانه ای برای تدوین بسته های کارآفرینی ارائه نمودند. در پایان مقرر گردید کارگروه ویژه ای با مشارکت کارشناسان مرکز و معاونت باغبانی، طرح "تدوین بسته های کارآفرینی گل و گیاهان زینتی و  تولیدات گلخانه ای" تهیه نموده و فرآیند عملیاتی کردن آن را پیگیری کنند.   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0