• EN
  • ساعت : ۱۵:۸:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۷۳۱۳
برگزاری پنجاه و سومین جلسه كمیسیون امور پژوهشی مركز آموزش عالی امام خمینی(ره)
پنجاه و سومین کمیسیون امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) روز دوشنبه 21 تیر ماه 95 در سالن جلسات معاونت پژوهشی برگزار شد.

برگزاری پنجاه و سومین کمیسیون امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

 

پنجاه و سومین کمیسیون امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) روز دوشنبه 21 تیر ماه 95 در سالن جلسات معاونت پژوهشی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز؛ صبح روز دوشنبه، 21 تیر ماه 95، پنجاه و سومین جلسه کمیسیون امور پژوهشی مرکز با حضور دکتر مخبر رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، صالحی مقدم رییس مرکز کارآفرینی و کسب و کار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی به همراه کارشناسان، دکتر میررحیمی معاون پژوهشی و کارآفرینی، مدیران گروه های آموزشی و مدیران داخلی مرکز برگزار شد.

در این کمیسیون دکتر مخبر ضمن تشکر از حمایت های ارزشمند موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی و مرکز کارآفرینی و کسب و کار موسسه، اظهار  داشت: حمایت های مرکز کارآفرینی فرصت های خوبی برای مرکز، دانشجویان و کارآفرینان ایجاد کرده است. در ادامه ایشان بیان نمود: چشم انداز مرکز در حوزه کارآفرینی در سال 1387 ترسیم گردید و فعالیت های مناسبی نیز در این زمینه ها با همکاری موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی و مرکز کارآفرینی موسسه انجام شده و ما شاهد فعالیت های ارزشمند دانشجویان و کارآفرینان در مرکز هستیم.

همچنین ایشان خواستار کوتاهی فرآیند بررسی طرحهای کارآفرینی و همکاری هرچه بیشتر اساتید و اعضای هیات علمی مرکز با مرکز کارآفرینی موسسه در حوزه کارآفرینی شدند.دکتر میر رحیمی نیز طی بیاناتی اظهار داشت که بستر ها و ظرفیت های خوبی در حوزه کارآفرینی در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) ایجاد شده است و جا دارد از تلاش های بسیار ارزشمند همکاران موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی و مرکز کارآفرینی و کسب و کار تشکر شود.
مشارالیه افزود: با ایجاد معاونت کارآفرینی و پژوهشی ساختار سازمانی مناسبی برای فعالیت های کارآفرینی در مرکز ایجاد شده است. ایجاد انجمن کارآفرینی دانشجویان و مرزعه کارآفرینی از جمله فعالیت هایی است که در طول سال های گذشته برای حمایت از دانشجویان کارآفرین در مرکز صورت گرفته است.

در این نشست رییس مرکز کارآفرینی و کسب و کار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی و همکارانش توضیحات جامعی در زمنیه طرح های کارآفرینی، مستندسازی فعالیت های کارآفرینان و دانشجویان ارائه داد.
 صالحی مقدم در قسمتی از سخنان خود اظهار داشت: ما به دنبال آسان سازی راه برای کارآفرینان هستیم و از پیشنهادات و راهکارهای همکاران و اعضای هیات علمی مرکز برای فرآیندسازی استقبال می کنیم. رئیس مرکز کارآفرینی تصریح نمود: از میان مراکز آموزش سراسر کشور، دو مرکز بعنوان پایلوت طرح های کارآفرینی انتخاب شده اند که یکی از این مراکز، مرکز آموزش عالی امام خمینی
 (ره) می باشد. هدف از این انتخاب، طراحی الگو بر اساس فعالیت های این مراکز در حوزه کارآفرینی می باشد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0