شنبه, 10 اسفند 1398
عنوان : دهمین همایش سراسری كشاورزی و منابع طبیعی پایدار
کد خبر : ۲۰۷۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۲۰:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش:

* مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
* علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
* هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
* سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
* شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
* تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
* پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
* محیط زیست و آمایش سرزمین
* علوم تکنولوژی نهال و بذر
* علوم باغبانی و فضای سبز
* حشره شناسی کشاورزی
* زراعت و اصلاح نباتات
* علوم دام و دامپزشکی
* جنگل و مرتع و بیابان
* علوم شیلات و آبزیان
* علوم و صنایع غذایی
* آبیاری و زهکشی
* توسعه روستایی
* و سایر موارد مرتبط و...


مهلت ارسال اصل مقاله:
25 مهر 98
مهلت واریز هزینه:
3 روز پس از پذیرش اولیه
تاریخ برگزاری همایش:
27 آذر 98


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0